Kuler og grill hører sammen

REIDUN GRILLMESTER 2018
REIDUN GRILLMESTER 2018

Grillspill 2019


Det tradisjonelle Grillspillet i regi av BFII ble avviklet fredag 14. juni på Isegran i et flott forsommervær. Det var hyggelig med stor deltakelse, hele 24 personer. Vi benyttet oss av de store bordene på stedet til sosial samling og grilling samtidig som vi koste oss med medbrakt mat og drikke. Spillet foregikk både på stedets petanquebane og på grusgangene. Det ble spilt tre kamper med trukket makker, og hver kamp var tidsbegrenset til 20 minutter. Rolf H. var protokollfører i tillegg til at han deltok i spillet. Årets "Grillmester" ble Elisabeth Såheim Hermansen, tett fulgt av Trond Rostad, kun to scorepoeng skilte de to. Som premie mottok Elisabeth en stor eske med eske med Ferrero Rocher sjokoladekuler.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GRILLSPILL 2018

Grillspill uten grill 2018
Det tradisjonelle Grillspillet i regi av BFII ble avviklet fredag 15. juni på Isegran. Denne gang var det spill uten grill, da det var ekstremt tørt og grillforbud. Det var hyggelig med stor deltakelse, hele 25 personer, derav tre barn. Isegran var ikke ny for oss. For mange år siden, før vi tok banen i Bjørndalen i bruk, hadde vi nemlig våre Grillspill på Isegran. Siden den gang er det åpnet restaurant på stedet, og til Tall Ships Races i 2014 ble det bygget en petanquebane der. Vi benyttet oss av de store bordene på stedet til sosial samling samtidig som vi koste oss med medbrakt mat og drikke. Spillet foregikk både på petanquebanen og på grusgangene. I starten var været svært bra, men det ble litt kjølig etter hvert. Det ble spilt kun to kamper, grunnet vær og fotball VM. For hver kamp som var tidsbegrenset til 20 minutter, ble det trukket ny makker. Rolf H. var protokollfører i tillegg til at han deltok i spillet. Årets "Grillmester" ble Reidun Hansen, tett fulgt av Odd P. Som premie mottok Reidun en pose Twist.

Grillspill 2017

Det tradisjonelle Grillspillet i regi av BFII ble avviklet fredag 16. juni på grusplassen ved 1. Bjørndalsdam. Det hadde regnet fra morgenen av, men været ble fint før vi startet, med delvis sol og 19 grader. Det var dessverre bare 13 deltakere, derav 12 spillende. Det ble spilt fire kamper og trukket nye lag for hver kamp som var tidsbegrenset til 20 minutter. Innimellom spillet var det selvfølgelig grilling og spising. Rolf H. var protokollfører i tillegg til at han deltok i spillet. Det var lett å kåre årets grillmester da det var kun en spiller som hadde full pott med fire seiere, nemlig protokollføreren selv. Rolf H. ble altså årets "Grillmester", og premien var en pose Smørbukk-kuler. Det er tydelig at folket trivdes med denne kombinasjonen av kuler og mat sammen med gode petanquevenner, og neste år håper vi på større deltagelse. Styret retter en spesiell takk til Atle som nok en gang skaffet en stor og god grill, og Rolf S. som stilte gårdsplassen sin til disposisjon for parkering.

Grillspill 2016

Det tradisjonelle Grillspillet i regi av BFII ble avviklet fredag 10 juni på grusplassen ved 1. Bjørndalsdam. Det var et godt forsommervær, men dessverre bare 13 deltakere i tillegg til 7-åringene Pernille og Nora. Det ble spilt tre kamper og trukket nye lag for hver kamp som var tidsbegrenset til 20 minutter. Pernille og Nora var flinke til å ta seg av trekningene. Innimellom spillet var det selvfølgelig grilling og spising. Rolf H. var protokollfører i tillegg til at han deltok i spillet. Det var lett å kåre årets grillmester da det var kun en spiller som hadde full pott med tre seiere, og det var Kjell. Det er tydelig at folket trivdes med denne kombinasjonen av kuler og mat sammen med gode petanquevenner, og neste år håper vi på større deltagelse. Styret retter en spesiell takk til Atle som nok en gang skaffet en stor og god grill.

GRILLSPILL 2015

Fredag 12. juni ble klubbens Grillspill avviklet på grusplassen ved 1. Bjørndalsdam. Et nydelig forsommervær og hyggelige mennesker gjorde at årets Grillspill ble svært vellykket. Det deltok 21 personer i spillet, hvor det ble trukket nye lag for hver kamp. Det ble spilt tre kamper, tidsbegrenset til 20 minutter, og innimellom var det grilling og spising. Rolf H. var protokollfører i tillegg til at han deltok i spillet. Hele fem spillere fikk tre seiere, nemlig Kai, Lise, Mette, Solveig og Steinar. Det var Steinar Friberg, vårt nyeste medlem, som hadde den beste skårdifferansen med +15, men Solveig var tett på med +14. Steinar gratuleres som årets Grillmester. Det var tydelig at folket trivdes med denne kombinasjonen av kuler og mat sammen med gode petanquevenner. Styret takker for god deltakelse, og retter en spesiell takk til de som bidro med hjembakte kaker og skaffet en stor og god grill.

GRILLSPILL 2014

FREDAG 13. JUNI BLE KLUBBENS GRILLSPILL AVVIKLET PÅ GRUSPLASSEN VED 1. BJØRNDALSDAM. ET MEGET GODT EGNET STED, OG SOM SAMMEN MED ET NYDELIG FORSOMMER VÆR BIDRO TIL AT ÅRETS GRILLSPILL BLE SVÆRT VELLYKKET. HELE 31 PERSONER VAR MØTT FRA MED GRILLMAT OG TILBEHØR, OG 26 AV DISSE DELTOK I SPILLET. NYE LAG BLE TRUKKET FOR HVER KAMP, EN KAMP FØR GRILLING OG TO ETTER. KAMPENE VAR TIDSBEGRENSET TIL 20 MINUTTER, OG VED LIKT RESULTAT SPILTE MAN ET EKSTRA GRISEUTKAST. ODD P OG ROLF H VAR PROTOKOLLFØRERE, OG HADDE FULL KONTROLL. HELE SEKS SPILLERE TROND, ODD, HILDE, TORMOD, LISE OG IVAR FIKK TRE SEIRE, MEN DET VAR TORMOD OLSEN SOM HADDE DEN BESTE SKÅRDIFFERANSEN AV DISSE, OG BLE ÅRETS GRILLMESTER. DET VAR TYDELIG AT FOLK TRIVDES MED DENNE KOMBINASJONEN AV KULER OG MAT SAMMEN MED GODE PETANQUEVENNER. STYRET TAKKER FOR GOD DELTAKELSE, OG RETTER EN SPESIELL TAKK TIL DE SOM BIDRO MED HJEMMEBAKTE KAKER OG SKAFFET EN STOR OG GOD GRILL

GRILLSPILL 2013

Fredag 31. mai  ble klubbens Grillspill, som tradisjonelt har vært arrangert på Isegran, avviklet på grusplassen ved 1. Bjørndalsdam. Et meget godt egnet sted, og som sammen med et nydelig forsommervær bidro til at årets Grillspill ble svært vellykket. Hele 30 personer var møtt fram med grillmat og tilbehør, og 25 av disse deltok i spillet. Det ble spilt dobbel og nye lag ble trukket for hver kamp, 2 kamper før grilling og 2 etterpå. Kampene var tidsbegrenset til 20 minutter, og uten øvre poenggrense. Ved likt resultat, spilte man et ekstra griseutkast med en kule per spiller. Gunnar S. var protokollfører, og hadde full kontroll. To spillere fikk 4 seiere og 5 spillere fikk 3 seiere.  Kai Andersen ble årets grillmester med 4 seiere og en skårdifferanse på hele +36 poeng. På andre plass kom Rolf Hermansen med 4 seiere og en skårdifferanse på + 18. Det var tydelig at folket trivdes med denne kombinasjonen av kuler og mat sammen med gode petanquevenner. Styret takker for god deltakelse, og retter en spesiell takk til de som bidro med hjembakte kaker og skaffet en stor og god grill.

Nyeste kommentarer

08.11 | 09:32

Jeg har flyttet fra Fredrikstad, og ønsker å bli fjernet fra e-postlisten.

Takk for mange hyggelige timer

10.10 | 10:07

Arne Lund sovnet inn Fredag 7/10, og må strykes fra medlemslista hos dere.
Runar Lund

10.06 | 19:46

Så flott! Han fortjener det. I tillegg er han en vennlig og imøtekommende mann.

09.05 | 12:04

Så hyggelig å feire frigjøringsdagen med hyggelige Petanque venner. Flotte baner, flott vær, flotte fasiliteter. Rett og slett ett flott arrangement.

Takk for en flott dag.