Forslag handlingsplan for Boule Frederik II for 2022


Klubben tar sikte på å oppfylle følgende formål:

  1. at klubbens medlemmer kan spille pétanque som fritidsaktivitet eller også som idrett, alt etter eget ønske;
  2. at medlemmene trives på de medlemsaktivitetene klubben organiserer;
  3. at medlemmer med sportslige ambisjoner deltar i lokale, nasjonale og internasjonale turneringer;
  4. at klubbens medlemmer oppnår gode resultater i de turneringene de deltar i;
  5. at klubben hjelper medlemmene til å oppnå teknisk framgang og økt forståelse for hva som er godt pétanquespill;
  6. at klubben bidrar til at man oppnår et godt pétanquemiljø i Norge;
  7. at klubben består også i overskuelig framtid, som et tilbud til framtidige medlemmer.

 

MÅL FOR 2022      

Turneringsdeltagelse

Minst to lag skal delta på minst en kvalifiseringsturnering for internasjonal deltakelse. Klubben dekker deltageravgiften for lagene. Vi deler ut Forbundets terminliste og vår lokale terminliste på treninger og legger dette ut på hjemmesiden. Medlemmene oppfordres til å delta i turneringer.

 

Trening

I løpet av både ute- og innesesong ønsker vi at det skal være noen dager med teknisk trening. Vi håper at dette skal oppmuntre til uformelle diskusjoner av teknikk, taktikk og valg av kast også på de andre treningene. Vi ønsker å arrangere en treningsdag på Tollbodplassen med en ekstern trener.

 

Turneringer og sosiale arrangementer

Vi arrangerer Glommaturneringen, Frederiksen, Klubbmesterskap singel og dobbel, Klubbturnering dobbel og julebord. Klubben deltar i Vinterserien i Vestby. De medlemmer som ønsker å delta her, skal gis muligheter for dette.

 

Rekruttering

Vår målgruppe for rekruttering er kvinner og menn i alle aldre. Vi skal fortsette med å gjøre klubben kjent i Fredrikstad-distriktet, og aktivt søke pressedekning. En god rekrutteringsarena er Tollbodplassen hvor vi er synlig mange ganger i uka 6-7 måneder i året. Vi bør derfor bli enda flinkere til å ta kontakt med folk som er "tilskuere" på Tollbodplassen. Vi skal sørge for at det alltid finnes skriftlig informasjon om klubben og spillet petanque tilgjengelig på Tollbodplassen på våre treningsdager. Det skal dessuten være kuler tilgjengelig for prøvespill. Det er ønskelig at flere av våre medlemmer gjør spillet petanque og vår klubb kjent i sin omgangskrets.

 

Lokaler og anlegg

Vi fortsetter å benytte Tollbodplassen som vårt utendørs treningssted. Vi er svært glade for at vi har Johans Hall på Gressvik som vinterkvarter. Vi oppfordrer de medlemmer som benytter hallen til også å delta i dugnad for vedlikehold og forbedring av hallen.

 

Drift og økonomi

Nåværende organisasjonsform opprettholdes. Økonomien er tilfredsstillende. Grasrotandelen gir et fint tilskudd til økonomien, selv om den har vært sterkt synkende den senere tiden. Vi bør forsøke å øke antall grasrotspillere.

 

Intern og ekstern kommunikasjon

Sakspapirer til årsmøte samt lokal terminliste sendes alle medlemmer per e-post eller per post, og legges dessuten ut på hjemmesiden. Innkreving av kontingent skjer ved utsendelse av e-post eller per post. Vi må sørge for at petanque omtales i lokale media. Våre hjemmesider opprettholdes (http://www.boulefrederik.com/). Hjemmesiden blir mer og mer viktig for både styre og medlemmer. Årsmøtedokumenter og referater fra styremøter og arrangementer legges ut på hjemmesiden i tillegg til bilder fra våre arrangementer.

Nyeste kommentarer

08.11 | 09:32

Jeg har flyttet fra Fredrikstad, og ønsker å bli fjernet fra e-postlisten.

Takk for mange hyggelige timer

10.10 | 10:07

Arne Lund sovnet inn Fredag 7/10, og må strykes fra medlemslista hos dere.
Runar Lund

10.06 | 19:46

Så flott! Han fortjener det. I tillegg er han en vennlig og imøtekommende mann.

09.05 | 12:04

Så hyggelig å feire frigjøringsdagen med hyggelige Petanque venner. Flotte baner, flott vær, flotte fasiliteter. Rett og slett ett flott arrangement.

Takk for en flott dag.