REFERAT

Referat fra styremøte i Boule Frederik II 28.09.2022

Tid: Onsdag 28. september kl. 15.00

Sted: Hos Ragnhild i Hestehagen

Tilstede: Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, GunnarAugustin, Ragnhild Kristine Andersen

Meldt forfall: Torunn Rostad

Sak 36/22 Oppsummering av sesongen

Vi har hatt en fin sesong. De lokale turneringene har vært vellykkede. Vi har hatt bra fremmøte på treninger, og mange av våre medlemmer har deltatt i nasjonale turneringer.

Sak 37/22 Julebord/Årsfest fredag 4. november kl. 19.00

- Julemat: Rolf bestiller et rikholdig koldtbord hos Fredrikstad Handelsstand. Torunn og

Ragnhild baker kaker.

- Drikkevarer. Vi gjør innkjøp basert på tidligere forbruk.

- Torunn sørger for innkjøp av kaffe, duker, loddbøker, blomster m.m.

- Sang.

- Aktiviteter. Skrittkonkurranse organisert av Rolf. Quiz laget av Trond.

- Utlodning. Fine gevinster.

- Diverse!

Styret møter kl. 18.00.

Sak 38/22 Vinterserien i Grisehuset

Vestby petanque hall inviterer til vinterserie for petanque klubber.

Serien starter søndag 6. november.

Påmeldingsfristen til vinterserien er lørdag 1. oktober, og BFII melder på to lag.

Rolf sender ut forespørsel om hvem av våre medlemmer som er interesserte i å delta.

Sak 39/22 Vinterspill i Johans Hall

Det åpnes for innendørsspill i hallen fra lørdag 1. oktober.

Påmelding til innendørstrening gjøres til Odd. Treningsavgiften er kr. 400,-

Frist for innbetaling av treningsavgiften er tirsdag 1. november.

Vi planlegger en singelturnering i 2022/2023.

Eventuelt

Det var tre eventuelt-saker

Sak 40/22 Ny bankkonto

Klubbens nye bank er Sparebank 1 Østfold.

Klubben har nå også egen Vipps, Nr. 766794, kan også søke BOULE FREDERIK II.

Sak 41/22 Nye satser for kjøring til Vestby.

Vi har sett nærmere på utgifter til kjøring og har kommet frem til følgende:

Prisene gjelder pr.person

4 i bilen inkl. sjåfør: kr. 110,-

3 i bilen inkl. sjåfør: kr. 150,-

2 i bilen inkl. sjåfør: kr. 224.-

Sak 42/22 Julespill i Johans Hall tirsdag 29.11 kl. 17.00

Vi minner om det siste arrangementet på vår lokale terminliste. Nærmere informasjon kommer senere.

Fredrikstad 29. september 2022

Ragnhild K. Andersen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Referat fra styremøte i Boule Frederik II 04.08.2022

 Tid: Torsdag 4. august kl. 17.00

 Sted: Hjemme hos Torunn i Moss

 Tilstede: Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, Torunn Rostad, Gunnar Augustin, Ragnhild Kristine Andersen

Sak 26/22 Ny konstituering av styret

 Inger Berit Kristiansen har trukket seg fra styret. Varamedlem Gunnar Augustin overtar hennes plass som styremedlem.

 Sak 27/22 Økonomi

 Grasrotandelen har gått noe ned.

  Sak 28/22 Etablering av ny bankkonto

 Vi skal etablere en bedriftskonto. Rolf Hermansen ordner dette.

 Sak 29/22 Medlemsutvikling og rekruttering

Som nevnt i forrige referat, har vi den siste tiden hatt en fin medlemsutvikling. Vi jobber videre med rekruttering. Vi har brosjyrer på «bua» vår, og Rolf Hermansen trykker opp flere. Rolf Stordahl skal undersøke med Cicignon skole vedrørende et rekrutteringsprosjekt.

 Sak 30/22 Johans Hall

Rolf Hermansen har nylig hatt kontakt med Johan. Det ser ut som vi kan benytte hallen kommende sesong.

 Sak 31/22 Dommerkurs

 Det er et stort behov for flere dommere i Petanque Norge. Det planlegges å avholde dommerkurs i løpet av september/oktober. Seksjonsstyret ønsker tilbakemelding fra klubbene innen 14. august dersom det er interesse for dette.

 Sak 32/22 Andre arrangementer i år

 Vennskapsturnering lørdag 3. september kl:11:00

 Turneringen er lisensfri og avholdes i Hølen.

 Frederiksen lørdag 24. september kl. 10:00

Turneringen er lisensfri og avholdes i Kirkeparken.

 Julebord fredag 18. november kl. 18:00

 Julespill tirsdag 29. november kl.17:00

 Eventuelt

Det var tre eventuelt-saker

 Sak 33/22 Tagging av bua på Tollbodplassen

Rolf Hermansen forespør idrettskonsulenten i Fredrikstad kommune om vi kan male over veggen som er tagget.

 Sak 34/22 Klubbtøy

Noen av våre medlemmer ønsker overtrekksbukser. Det er også interesse for å finne en ny type overtrekksjakke da den gamle utgaven ikke lenger kan skaffes. Odd P. undersøker om muligheter for innkjøp, priser m.m.

 Sak 35/22 Forslagskasse

Odd P. tar ansvar for oppsett av vår innkjøpte forslagskasse.

 Takk til Torunn!

  Tusen takk for velsmakende middag samt nydelig bløtkake og kaffe!

 Fredrikstad 6. august 2022

Ragnhild Kristine Andersen

 +++++++++++++++++++++++++++++++++

Referat fra styremøte i Boule Frederik II 29.06.2022

 Tid: Onsdag 29. juni kl. 18.00

Sted: Hos Ragnhild i Hestehagen

 Tilstede: RolfHermansen, Odd Porsmyr, Torunn Rostad, Ragnhild Kristine Andersen

Meldt forfall: Gunnar Augustin, Inger Berit Kristiansen

Sak 18/22 Glommaturneringen lørdag 9. juli kl. 10:00

Turneringsbestemmelser

Åpen trippel. 5 runder monrad. De fire beste lagene etter monrad går til semifinale.

Baner

Ansvar: Ib og hans team.

Kiosk m.m.

Marte Løkke hjelper til i kiosken, men vi trenger flere som stiller opp.

Ragnhild gjør innkjøp av pølser m/tilbehør, brus, tørkeruller m.m., har ansvar for bakverk og trakter kaffe. Bitte har ansvar for trekking av pølser, rengjøring av pølsekoker og rydding. Odd rengjør toalettene.

Premiering

Pengepremier til de 4 lag som går videre.

Sekretariat

Rolf H. og Gunnar.

Dommere

Odd tar ansvar for å skaffe dommere.

Påmeldingsavgift

Kr.100,-

Oppmøte senest kl. 09:30

Styret møter senest kl. 09:00

Sak 19/22 Andrearrangementer i år

Klubbturnering dobbel søndag 31. juli kl. 10:00

Turneringen er lisensfri.

Trekking av makkere.

Frederiksen lørdag 24. september kl. 10:00

Turneringen er lisensfri og avholdes i Kirkeparken.

Vennskapsturnering lørdag 3. september kl:11:00

Turneringen er lisensfri og avholdes i Hølen.

Julebord fredag 18. november kl. 18:00

Julespill tirsdag 29. november kl.17:00

Sak 20/22 Økonomi

Ifølge kasserer Torunn Rostad er vår økonomi tilfredsstillende.

Sak 21/22 Medlemsutvikling og -rekruttering

Vi har fått flere nye medlemmer det siste året. I år deltok hele 20 av våre medlemmer i NM i Stokke, og vi oppnådde mange gode resultater. Det ble flere medaljer og gode plasseringer.

Vi fortsetter vårt rekrutteringsarbeid og ser frem til videre utvikling.

Sak 22/22Vinterspill etter at Johans Hall er revet

Vi får beholde Johans hall førstkommende vinter. Men vi må nå se oss om etter alternative steder for vinterspill. Rolf H. vil undersøke i forhold til Boula i Borgarveien. Klubben har tidligere benyttet denne til vinterspill. Vi har flere medlemmer nå og trenger større plass. Rolf vil ta kontakt med både Borgar og Vikane Skydeselskap.

Eventuelt

Det var tre eventuelt-saker

Sak 23/22 Innkjøp av griser

Odd sørger for innkjøp av flere griser.

Sak 24/22 Sommer-styremøte

Styret møter hos Torunn i Moss torsdag 4. august kl. 17:00.

Sak 25/22 Forslagskasse

Som tidligere informert om, har vi kjøpt en forslagskasse. Den skal settes opp i bua på tollbodplassen.

Fredrikstad 30. juni 2022

Ragnhild Kristine Andersen

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Referat fa styremøte i Boule Frederik II  08.02.2022

Tid: Tirsdag 8. februar kl. 12.30

Sted: Hjemme hos Ragnhild, Hestehagen 19

Til stede: Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, Torunn Rostad, Inger Berit Kristiansen

Gunnar Augustin, Ragnhild Kristine Andersen

Sak 1/22  Økonomi

Vår økonomi er ifølge kasserer Torunn Rostad tilfredsstillende.

Sak 2/22  Årsmøte 2022

Årsmøtet holdes onsdag 27.04.

Ib søker styret i Gamlebyens båtforening om å få avholde møtet i deres lokaler. Rolf tar kontakt med valgstyret som består av Lise Østby (leder), Steinar Friberg og Tormod Olsen.

Odd, Ragnhild og Gunnar er på valg.

Sak 3/22  Lokal terminliste

Ny lokal terminliste ble vedtatt. Se eget vedlegg.

Sak 4/22  Medlemsstatus

Vi har pr. i dag 58 medlemmer.

Sak 5/22  Johans Hall

Det er for tiden stor aktivitet i hallen både på dagtid og om kveldene. Flere trener også utenom de faste treningsdagene. Det kreves regelmessig rydding og renhold på treningsdagene, og det fungerer tilfredsstillende. 

Sak 6/22  Tollbodplassen med «klubbhus»

Kommunen har vedtatt å etablere en lekeplass på Tollbodplassen. Med det som bakgrunn kan vi ikke lenger benytte plassen til arrangementer hvor det er behov for hele plassen. Rolf H er i dialog med kommunen, og han har informert om vår klubb og vårt behov knyttet til bruk av Tollbodplassen. Han gir bl.a. gitt uttrykk for at klubben gjerne fortsatt vil benytte plassen til trening og turneringer, og ikke minst ha tilgang til bua for lagring av turneringsmateriell og bruk av toaletter.

Eventuelt

Det var tre eventuelt-saker

Sak 7/22 Ledermøte i Forbundet lørdag 26. mars kl. 11-14.

Ledermøtet avholdes digitalt, som videokonferanse.

Saker og bekreftelse på deltakelse sendes til Arild Skjæveland innen 5. mars.

Sak 8/22 Medlemsmøter BFII

Som kjent har klubben vår et medlemsmøte i etterkant av årsmøtet. Det er fremkommet ønske om flere medlemsmøter.

Slike møter kan vi gjerne ha i hallen vår på Gressvik.

Styret foreslår at vi kan ta i bruk en forslagskasse. Rolf H sørger for å sette opp en postkasse i hallen, og den kan flyttes til bua på Tollbodplassen når vi etter hvert begynner å trene ute.

Sak 9/22 Klubbtøy

Ib har etterlyst et alternativ til vårt klubbtøy. På varme dager, særlig på lengre turneringsdager, kan det vært ønskelig med lyse overdeler. Odd vil kontakte Freddy og undersøke om det lar seg gjøre.

                                            Fredrikstad 10. februar

                                         Ragnhild Kristine Andersen

Nyeste kommentarer

08.11 | 09:32

Jeg har flyttet fra Fredrikstad, og ønsker å bli fjernet fra e-postlisten.

Takk for mange hyggelige timer

10.10 | 10:07

Arne Lund sovnet inn Fredag 7/10, og må strykes fra medlemslista hos dere.
Runar Lund

10.06 | 19:46

Så flott! Han fortjener det. I tillegg er han en vennlig og imøtekommende mann.

09.05 | 12:04

Så hyggelig å feire frigjøringsdagen med hyggelige Petanque venner. Flotte baner, flott vær, flotte fasiliteter. Rett og slett ett flott arrangement.

Takk for en flott dag.